lördag 15 mars 2014

Soppa och tågpolitik

Det är sopplördag på vårt fina kafé i dag! Missa inte det.
Och missa inte heller möjligheten att diskutera grön politik med miljöpartiet på måndag. I synnerhet tågpolitik, eftersom det blir föredrag om det särskilt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar