fredag 29 juni 2012

bok och bulleTrots en dålig höft for gårdagskvällens talare omkring som en skottspole i lokalen och pratade om allt från tyska nunnor med vagnslaster av stålpennor till huruvida framsidan är framsidan eller kanske baksidan. Efter det avgjordes bulltävlingen med en poetisk motivering till vinnarbullen, ett citat av Olle Ängkvist:

"Den inåtvända människan är anatomiskt nära släkt med oss andra. 
Dock bär hon inom sig en blå himmel"

Förstå du inte så är enda boten att komma in på Schuckert och sätta tänderna i en HC-bulle.

Tack till HC och alla som kom! Det var en fin och fullsatt kafékväll. 

I morgon kör vi igen och då blir det melodikryss. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar